Tin nóng ⇢

Ethereum Core Developer Consensus Conference: EIP-4788, EIP-6987 sẽ được đưa vào và thử nghiệm để nâng cấp Deneb

Christine Kim, Phó chủ tịch Galaxy Research, đã xuất bản một bài báo tóm tắt Hội nghị đồng thuận các nhà phát triển lõi Ethereum lần thứ 108. Trong số đó, các nhà phát triển đã đồng ý xem xét kết hợp EIP-4788 và EIP-6987 vào Deneb để thử nghiệm. 

EIP-4788 sẽ cho phép các bằng chứng trạng thái của lớp đồng thuận trên lớp thực thi để xác minh không tin cậy bằng các hợp đồng thông minh. Trước đây, PR#3175 đang trong quá trình được định dạng dưới dạng EIP và sẽ được đổi thành EIP-6987, điều này ngăn không cho trình xác thực bị cắt giảm được chọn làm trình đề xuất khối vì lý do bảo mật. Các nhà phát triển đã thảo luận về việc giới thiệu một biến bổ sung và hằng số trong đặc tả Deneb để cho phép lớp thực thi linh hoạt hơn nhằm điều chỉnh số lượng giao dịch blob tối đa trên mỗi khối độc lập với lớp đồng thuận. 

Nhà phát triển cốt lõi Ethereum Tim Beiko đã nhắc nhở nhóm khách hàng lớp đồng thuận rằng vẫn chưa chắc chắn các loại SSZ mới được giới thiệu qua EIP-4844 sẽ tương thích với bản nâng cấp SSZ sắp tới hoặc được tối ưu hóa cho tiêu chuẩn RLP hiện tại ở mức độ nào. Theo Ryan, việc sử dụng loại SSZ “flathash” hiện tại trong EIP-4844 là một bất lợi kép, bởi vì nó không được định dạng cho RLP, nhưng nó cũng không tận dụng được việc xê-ri hóa SSZ đầy đủ. Các nhà phát triển sẽ tiếp tục thảo luận về điều này trong cuộc gọi hội nghị ACDE vào tuần tới. Ngoài ra, một bản cải tiến của Mạng con chứng thực chuỗi Beacon (attnet) đã được ra mắt vào ngày 4 tháng 5. 

Các nhà phát triển cũng đã thảo luận về PR#317 trên kho lưu trữ Beacon Chain API Github. Xem xét khai thác MEV-Boost gần đây, các bộ chuyển tiếp hiện xác thực nội dung khối trước khi phát qua tin đồn. Chức năng này yêu cầu một nhánh tùy chỉnh của Lighthouse và ứng dụng khách Prysm. Nhà phát triển ứng dụng khách Lighthouse Michael Sproul đã đề xuất một tham số truy vấn tiêu chuẩn để kích hoạt chức năng tương tự trong tất cả các ứng dụng khách lớp đồng thuận. 

Terence Tsao, nhà phát triển ứng dụng khách Prysm, cho biết việc giới thiệu các chức năng phụ ở một số khía cạnh sẽ làm tăng sự phụ thuộc vào MEV-Boost, một phần mềm tạm thời để kiếm MEV trên Ethereum, vốn không được dùng nữa để thay thế cho PBS.

Có thể bạn quan tâm