Crema Finance công bố kế hoạch đền bù sau khi bị hack

Crema Finance đã thu lại phần lớn số tiền bị đánh cắp và đang dần phục hồi danh mục đầu tư ban đầu. Sau đó sẽ đảm bảo đền bù đầy đủ cho nhà đầu tư bị thiệt hại.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr