Stable Jack, Stablecoin Trên Chuỗi Avalanche, Hoàn Tất Vòng Gọi Vốn Thiên Thần 1 Triệu USD

Stable Jack, một stablecoin trên chuỗi Avalanche, đã hoàn tất vòng gọi vốn thiên thần trị giá 1 triệu USD, theo thông báo chính thức. Thông tin về nhà đầu tư và định giá cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Stable Jack cung cấp một loạt các sản phẩm stablecoin:

  • Stablecoin dựa trên lợi nhuận: Loại stablecoin này tập trung vào hiệu quả sử dụng vốn, không có rủi ro thanh lý và không có rủi ro tập trung.
  • Token AVAX dễ bay hơi: Loại token này cung cấp khả năng tham gia vào các hoạt động DeFi mà không phải trả phí tài trợ hoặc rủi ro thanh lý.
  • Trao đổi ổn định: Loại sản phẩm này tạo điều kiện cho việc cung cấp thanh khoản đơn phương.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr