Rarible đề xuất miễn phí giao dịch cho người dùng ApeCoin

Để cạnh tranh với Magic Eden khi đề xuất xây dựng thị trường NFT độc quyền cho người dùng ApeCoin thì mới đây Rarible cũng đưa ra đề xuất tương tự.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr