Core Science xem xét việc bán các cơ sở trị giá tới 1 gigawatt

au khi Core Scientific nộp đơn xin bảo hộ phá sản, họ có thể bán thiết bị khai thác trị giá tới 1 gigawatt vẫn đang được phát triển. Russell Cann, giám đốc khai thác của công ty, cho biết khả năng chúng tôi bán tài sản hiện đang hoạt động gần như bằng không và khả năng bán tài sản đang được phát triển, nơi chúng tôi có công suất phát điện, đất đai và trạm biến áp, là rất cao. Core Science hiện có công suất khai thác khoảng 800 đến 850 megawatt. Các trang web mà công ty có thể bán sẽ bổ sung thêm 1 gigawatt vào đó và dự kiến ​​sẽ xuất hiện trực tuyến vào năm 2023.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr