Aevo: Hợp đồng tiền ra mắt AZUR đã được ra mắt

Aevo đã thông báo trên các nền tảng xã hội rằng họ đã ra mắt hợp đồng Trước khi ra mắt AZUR. Lượng cung ứng token AZUR tối đa là 1 tỷ và token AZUR sẽ trở thành một phần của Aevo Airdrops. Được biết, Aevo Airdrops là một chương trình mới nơi những người giao dịch phát hành trước đang hoạt động và $AEVO có cơ hội nhận được token phát hành trước airdrop .

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr