Công ty giải trí Web3 Orange Comet mua lại Mint State Labs

Orange Comet đã mua lại công ty công nghệ giải trí Mint State Labs, việc mua lại này đã mở rộng khả năng kỹ thuật của Orange Comet trong blockchain. Điều khoản của việc mua lại không được tiết lộ. Được thành lập vào năm 2021, Orange Comet đã thiết lập một cộng đồng và hệ sinh thái về các bộ sưu tập kỹ thuật số, trò chơi Web3, v.v. Mint State Labs là công ty cung cấp cho người sáng tạo các dịch vụ và công cụ để giúp họ xây dựng và phát triển cơ sở người hâm mộ của mình.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr