Quỹ từ thiện CoinEx tăng cường hoạt động từ thiện

Trước đây CoinEx Charity đã thành lập Quỹ từ thiện trị giá hàng triệu đô la  với mong muốn nâng cao nền giáo dục toàn cầu. Theo họ thì khi tổ chức truyền đi tình yêu thương và sự ấm áp sẽ thúc đẩy những nước chưa phát triển đi lên.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr