Cộng đồng Aave đưa ra Đề án mới nhằm tăng giới hạn cung và vay USDT trên Ethereum Aave V3

Diễn đàn quản trị chính thức Aave cho thấy Chaos Labs đã đưa ra một Đề án mới nhằm tăng giới hạn cung và vay USDT của Aave V3 trên Ethereum .

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr