Mocaverse tiết lộ chi tiết về đợt airdrop token MOCA:

Mocaverse, dự án Web3 thuộc Animoca Brands, đã công bố thông tin chi tiết về đợt airdrop token MOCA sắp tới dành cho người nắm giữ Moca NFT và Moca ID.

Phân bổ token:

 • Người nắm giữ Moca NFT (chỉ NFT lưu hành): 10% tổng cung MOCA.
  • 1/3 token sẽ được mở khóa khi TGE (Sự kiện tạo token), 1/3 sau 3 tháng, và 1/3 còn lại sẽ được dành cho chương trình khuyến khích Moca NFT trong 12 tháng tiếp theo.
  • Người dùng cần nắm giữ NFT khi đăng ký airdrop để đủ điều kiện tham gia.
 • Người nắm giữ Moca ID:
  • Airdrop sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn: Vòng 1 không có thời gian kết thúc và Vòng 2 sẽ diễn ra sau khi thông tin chi tiết về TGE được công bố.
  • Sẽ có yêu cầu RP tối thiểu để tham gia airdrop (sẽ được công bố cùng với cơ chế gần TGE).
  • RP là một dạng bằng chứng tham gia và token airdrop sẽ được phân phối theo cách phi tuyến tính dựa trên mức độ tham gia của người dùng.
 • Khuyến khích mạng:
  • Số token MOCA còn lại (cùng với các token mạng khác) sẽ được phân phối cho tất cả người tham gia, bao gồm người nắm giữ MOCA, người nắm giữ Moca ID và Moca NFT, theo cơ chế dựa trên giá trị mạng Moca.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr