Còn khoảng 200 ngày nữa là đến đợt halving BCH

Dữ liệu cho thấy Bitcoin Cash (BCH) dự kiến ​​sẽ giảm một nửa phần thưởng khối vào ngày 5 tháng 4 năm 2024. Vẫn còn khoảng 200 ngày nữa và còn lại 28.807 khối trước khi halving. Khi đó, phần thưởng khối sẽ giảm từ 6,25BCH xuống 3,125BCH.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr