Còn khoảng 200 ngày nữa là đến đợt halving BCH

Dữ liệu cho thấy Bitcoin Cash (BCH) dự kiến ​​sẽ giảm một nửa phần thưởng khối vào ngày 5 tháng 4 năm 2024. Vẫn còn khoảng 200 ngày nữa và còn lại 28.807 khối trước khi halving. Khi đó, phần thưởng khối sẽ giảm từ 6,25BCH xuống 3,125BCH.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights