Tin tức thị trường: Bitcoin ETF spot đầu tiên của Úc sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày mai

Theo Watcher.Guru, Bitcoin ETF spot đầu tiên của Úc sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày mai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr