Coinbase ra mắt Wallet-as-a-Service (WaaS) trên Ethereum Mainnet

Một kỹ sư phần mềm cao cấp tại Coinbase đã nói trên phương tiện truyền thông xã hội rằng hôm nay là một cột mốc quan trọng đối với nhóm của chúng tôi vì chúng tôi đã ra mắt Ví dưới dạng Dịch vụ (WaaS) trên mạng chính Ethereum. Chúng tôi tin rằng sản phẩm này sẽ là chìa khóa cho làn sóng kinh doanh “theo chuỗi mặc định” tiếp theo. Năm chức năng chính do WaaS cung cấp bao gồm: 1. Quản lý khóa dựa trên MPC 2. Xuất khóa, sao lưu và phục hồi 3. Hỗ trợ truy cập vào mạng chính Ethereum 4. Điều phối giao dịch MPC 5. Hỗ trợ ERC-721 và ERC -1155.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr