Coinbase: Những Layer-2 sẽ sớm tách khỏi Ethereum

Trong báo cáo nghiên cứu, Coinbase cảnh báo các Layer-2 đang thu hút ngày càng nhiều DApps và doanh thu tăng lên đáng kể, đến một thời điểm một số Layer-2 sẽ chủ động tách khỏi Ethereum.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr