Công ty khai thác CleanSpark mua 12.500 máy khai thác Bitmain với giá 40,5 triệu USD

Theo thông cáo báo chí hôm thứ Năm, công ty khai thác Bitcoin CleanSpark (CLSK) đã mua 12.500 thiết bị khai thác Bitcoin với giá 40,5 triệu USD. Những máy này sẽ thêm 1,76 exahash/s (EH/s) vào CleanSpark, đưa chúng đến gần mục tiêu 16EH/s vào cuối năm 2023. Tính đến cuối tháng 4, sức mạnh tính toán của công ty là 6,7EH/s. Theo thông cáo báo chí, lô 6.000 Antminer S19XP đầu tiên sẽ được nhà sản xuất vận chuyển vào tháng 6 và phần còn lại sẽ được vận chuyển vào tháng 8.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights