Coinbase dừng hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản

Coinbase chính thức thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản. Chức năng gửi tiền sẽ đóng vào ngày 20 tháng 1 năm 2023. Người dùng phải rút tài sản tiền điện tử hoặc đấu thầu hợp pháp từ Coinbase Japan trước ngày 16 tháng 2.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr