Thành viên sáng lập TON Chuỗi: Ví TON sẽ hỗ trợ USDT thanh toán phí gas

Andrew, một thành viên sáng lập của chuỗi TON , đã xuất bản một bài báo trên nền tảng X trích dẫn ví sinh thái TON TonKeeper và tweet rằng tất cả các ví TON tiếp theo sẽ hỗ trợ gửi USDT và thanh toán phí gas bằng USDT.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr