Coinbase đưa ra đề xuất quản trị để tăng doanh thu MakerDAO

Hôm nay Coinbase đã đưa ra một đề xuất trên diễn đàn quản trị của MakerDAO rằng sẽ chuyển 33% Mô-đun ổn định cố định (PSM) trị giá 1,6 tỷ đô la của Maker vào tài khoản lưu ký Coinbase Prime. Nếu thông qua thì doanh thu của Maker sẽ tăng khoảng 24 triệu đô la.

Đề xuất sẽ trả cho Maker 1,5% lợi tức phần trăm hàng năm trên 528 triệu USDC. PSM của Maker được thiết kế để cố định giá của DAI xuống 1 đô la và được đưa ra sau khi giao thức chứng kiến ​​mức giá tăng trên 1 đô la trong đại dịch Covid vào năm 2020. Điều này là do nhu cầu gia tăng để thanh toán khoản vay do ETH giảm mạnh trong thị trường downtrend.

Mặc dù PSM đã hoạt động hiệu quả trong việc duy trì chốt của DAI, một trong những vấn đề chính đang gặp phải là các khoản đầu tư trong bảng cân đối kế toán của mình chưa ổn. Một thành viên tên adcv đã viết:

Việc phân bổ tài sản PSM hiện tại của Maker là “không được đầu tư nhiều”, điều này làm giảm khả năng chấp nhận rủi ro của giao thức và sức hấp dẫn của nó như một stablecoin.

Nếu đề xuất được thông qua, Maker sẽ không trả phí lưu ký đối với phân bổ PSM của mình cho Coinbase và có thể tự do đúc, đốt, rút ​​và thanh toán USDC đã phân bổ của mình gần như ngay lập tức thông qua Coinbase Prime.

Đề xuất này là một động thái chiến lược sẽ tạo ra doanh thu từ tài sản nhàn rỗi trong bảng cân đối kế toán của Maker DAO.

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm