Coinbase: Có kế hoạch tạm dừng giao dịch Metal DAO(MTL) vào ngày 14 tháng 6

Theo airdrop token Airdrop Assets về mạng chủ Ethereum dịch Metal DAO(MTL) đã bị đình chỉ. Ngoài ra, Enjin Coin Assets đã công bố vào ngày

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr