Coinbase chính thức đệ đơn đề nghị bác bỏ vụ kiện của SEC Hoa Kỳ lên Tòa án Quận phía Nam của New York

Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal, đã thông báo trên mạng xã hội rằng Coinbase đã đưa ra câu trả lời và ý định đối với vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ khởi xướng chống lại Coinbase, và hôm nay đã chính thức đệ đơn yêu cầu bác bỏ lên Tòa án Quận phía Nam của Newyork. Paul Grewal chỉ ra thêm rằng Coinbase luôn hoan nghênh đối thoại với bất kỳ cơ quan quản lý nào, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, đồng thời tin rằng luật pháp và quy định mới sẽ là hướng đi đúng đắn, nhưng các tuyên bố trong trường hợp này vượt xa phạm vi của luật hiện hành , nên bị từ chối.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr