Coinbase bổ sung Core (CORECHAIN) lộ trình niêm yết

Vào ngày 25 tháng 5, theo tin tức chính thức, Coinbase đã đưa Core (CORECHAIN) lộ trình niêm yết.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr