Cơ sở người dùng Catizen vượt quá 15 triệu và tỷ lệ airdrop tăng lên 41%

Cơ sở người dùng Catizen đã vượt quá 15 triệu, cơ sở người dùng trên Chuỗi đã tăng lên 920.000, DAU đã đạt 3,4 triệu và số người trực tuyến cao nhất cùng lúc đã lên tới 140.000. Trước đây, cơ sở người dùng của Catizen đạt 10 triệu hai tháng sau khi ra mắt và đạt tăng trưởng 5 triệu người dùng trong tuần qua. Đồng thời, theo tin tức chính thức, trước sự tham gia tích cực của người dùng vào trò chơi ra mắt mới của Catizen, nhóm dự án đã quyết định sử dụng 1% phân bổ token của nhà đầu tư cho airdrop trong tương lai. Nhóm airdrop Catizen đã liên tục mở rộng trong tuần qua, tăng từ 35% lên 41%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr