Cơ quan Tài chính của Hàn Quốc sẽ sớm ban hành luật thúc đẩy tiền điện tử

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc Kim Joo-hyun cho biết tại cuộc họp Quốc hội mới đây rằng Hàn Quốc sẽ thực hiện một cách tiếp cận “cân bằng” đối với sự phát triển của công nghệ blockchain, bảo vệ nhà đầu tư và ổn định thị trường sau LUNA của Do Kwon.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr