Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng Terra Classic (LUNC) và Kava (KAVA)

Tin tức ngày 17 tháng 5, Binance dự kiến ​​sẽ tạm dừng gửi và rút LUNC và USTC thông qua mạng TerraClassic (LUNC) vào lúc 21:30 ngày 17 tháng 5, để hỗ trợ TerraClassic (LUNC) ở khối TerraClassic có chiều cao 12.812.900 (dự kiến ​​5 The nâng cấp mạng được thực hiện lúc 22:03 ngày 17. Binance dự kiến ​​sẽ tạm dừng gửi và rút mã thông báo KAVA vào lúc 22:30 ngày 17 tháng 5 để hỗ trợ nâng cấp mạng Kava (KAVA) ở độ cao khối Kava 4.832.500 (dự kiến ​​vào lúc 23:00 ngày 17 tháng 5).

Trong quá trình nâng cấp mạng, các giao dịch LUNC, USTC và KAVA sẽ không bị ảnh hưởng; sau khi quá trình nâng cấp mạng hoàn tất, các dịch vụ nạp và rút tiền của LUNC, USTC và KAVA sẽ được mở lại khi mạng hoạt động ổn định.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr