Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhCiphetrace VP: Tiền điện tử là một phần của tương lai

Ciphetrace VP: Tiền điện tử là một phần của tương lai

Melissa Wisner, phó chủ tịch phụ trách rủi ro tiền điện tử tại Ciphertrace, một công ty tình báo tiền điện tử thuộc sở hữu của Mastercard, nói rằng tiền điện tử là một phần của tương lai. Wisner nhấn mạnh sự trưởng thành của ngành công nghiệp tiền điện tử trong thập kỷ qua. Wisner cho rằng mối liên hệ giữa hệ thống tài chính truyền thống và hệ sinh thái mã hóa vẫn rất chặt chẽ, mặc dù một số người tin rằng tiền điện tử sẽ thay thế các tổ chức ngân hàng nhưng lĩnh vực tiền điện tử dường như không tách rời khỏi hệ thống tài chính truyền thống. Nhiều đối tác ngân hàng của Mastercard không quan tâm đến tiền điện tử vì mức độ chấp nhận rủi ro thấp hơn. Ciphertrace được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thành lập vào năm 2015 và được Mastercard mua lại vào tháng 9 năm 2021. Wisner cho biết việc mua lại nhấn mạnh niềm tin của Mastercard rằng tài sản ảo và tiền điện tử là một phần lâu dài trong tương lai của tài chính.