Chương trình Phần thưởng Ignition Q3 của IO.NET | 7,5 triệu IO sẽ được phân phối

Chương trình Phần thưởng Ignition Q3 của IO.NET, một nền tảng đám mây và điện toán trí tuệ nhân tạo phi tập trung, đang diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, với tổng số 7,5 triệu token IO dành cho người tham gia. Chương trình này nhằm mục đích khuyến khích sự tham gia của người lao động và hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái IO.NET.

Điểm nổi bật:

 • Tổng phần thưởng: 7,5 triệu IO
 • Thời gian: 1 tháng 6 năm 2024 – 30 tháng 6 năm 2024
 • Đối tượng tham gia: Người lao động IO.NET
 • Cách thức tham gia:
  • Hoàn thành Bằng chứng công việc (chạy tự động mỗi giờ)
  • Hoạt động trong thời gian chụp ảnh nhanh
 • Cách tính thưởng:
  • Dựa trên thời gian hoạt động trong tháng 6
  • Phân thưởng khối bổ sung sau khi ra mắt token IO

Sự kiện quan trọng:

 • Ảnh chụp nhanh: Sẽ được chụp ngẫu nhiên vào ngày 30 tháng 6 năm 2024.
 • Thời gian yêu cầu: Sẽ được công bố trước khi kết thúc chương trình.
 • Phát hành token IO: Dự kiến sau ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr