Chen Haolian: Chính phủ Hồng Kông đặt mục tiêu đưa ra khung pháp lý cho stablecoin vào cuối năm tới

Chen Haolian, phó giám đốc Cục Tài chính và Ngân khố Hồng Kông, Trung Quốc, cho biết Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã tiến hành tham vấn cộng đồng về việc ra mắt stablecoin và sẽ dần thiết lập khung pháp lý trong tương lai, với mục tiêu ra mắt nó trước cuối năm sau. Ông cũng cho biết chính phủ Hồng Kông đang tích cực tham gia vào chuỗi giá trị tài sản ảo và đã phát hành thành công trái phiếu xanh được mã hóa vào đầu năm nay, sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của ngành trong tương lai và hoan nghênh ngành công nghiệp và nhân tài đến với Hồng Kông Kông. 

Chen Haolian trong một bài phát biểu tại một sự kiện cho biết chính phủ đang tập trung vào sự phát triển của Internet 3.0. Chính phủ đã ban hành tuyên bố chính sách về phát triển tài sản ảo trước đó và áp dụng nguyên tắc “cùng một doanh nghiệp, cùng rủi ro và cùng một quy tắc”. ” để giám sát. Người ta tin rằng ngành này có thể phát triển ổn định ở Hồng Kông. Ngoài ra, nó cũng có thể bảo vệ các nhà đầu tư và đảm bảo rằng quy tắc chống rửa tiền và các quy tắc khác đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Chen Haolian cũng đề cập rằng trong 5 năm qua, số lượng công ty công nghệ tài chính ở Hồng Kông đã tăng theo cấp số nhân và hiện có hơn 800 công ty cung cấp các dịch vụ đa dạng, bao gồm ngân hàng ảo, bảo hiểm ảo và giao dịch tài sản ảo.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr