CEO Taiko giải thích về việc không tiết lộ chi tiết airdrop TKO Genesis

Daniel Wang, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Taiko, nền tảng ZK-Rollup Ethereum Layer 2, đã lên Twitter giải thích rằng để tránh những tranh cãi không cần thiết, họ sẽ không tiết lộ chi tiết về các quy tắc airdrop Genesis TKO.

Ông giải thích: “Mục tiêu của đội ngũ là sự công bằng, nhưng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Xin chúc mừng những người dùng đã nhận được TKO và chúng tôi cũng xin lỗi những người không nhận được.”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr