CEO Kucoin đánh giá rất cao tiềm năng của thị trường Ấn Độ

CEO Kucoin Johnny Lyu nhắm đến Ấn Độ trở thành thị trường chính trong dài hạn bởi số lượng người biết đến crypto trên tổng số dân ở nước này vẫn còn khá khiêm tốn.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr