Crypto.com và AEG Sports đại tu cơ sở vật chất

Crypto.com và AEG Sports công bố kế hoạch cải tạo toàn diện các sở vật chất của Crypto.com Arena và Xbox Plaza tại LA LIVE. Thời gian dự tính kéo dài hai năm.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr