Trust Wallet hợp tác với Web3Auth để triển khai giải pháp MPC

TrustWallet đã công bố hợp tác với Web3Auth để triển khai giải pháp MPC (Máy tính đa bên) được hỗ trợ bởi nó nhằm loại bỏ yêu cầu hiện tại về khả năng ghi nhớ, đồng thời tăng cường An toàn cho tài khoản. Người dùng sẽ có thể truy cập trực tiếp các dịch vụ TrustWallet bằng tài khoản Google, Apple, Telegram và Discord hiện có của họ. Hiện tại, chức năng MPC của TrustWallet vẫn đang trong giai đoạn Beta và dự kiến ​​sẽ sớm được mở cho tất cả người dùng.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr