Số lượng Bitcoin còn lại trên sàn giao dịch tiền mã hóa giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2018

Theo một tweet gần đây của 10x Research, 88.000 Bitcoin đã được rút khỏi các sàn giao dịch tiền mã hóa trong tháng qua, khiến số lượng Bitcoin còn lại trên sàn giao dịch xuống còn 2,5 triệu, mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2018.

Dòng tiền chảy ra khỏi các sàn giao dịch bắt đầu vào ngày 15 tháng 5, chỉ 45 ngày sau khi yêu cầu nộp hồ sơ 13F vào cuối quý đối với các nhà đầu tư được đăng ký tại Hoa Kỳ quản lý hơn 100 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr