CEO Circle: Đô la Mỹ là đồng tiền mạnh nhất thế giới

Golden Finance báo cáo rằng Giám đốc điều hành của Circle, Jeremy Allaire, nói rằng đồng đô la Mỹ là đồng tiền mạnh nhất trên thế giới. Nó thực sự có nền tảng tốt nhất. Chúng ta cần tận dụng điều đó, và trên hết, làm cho nó an toàn nhất có thể, làm cho nó dễ tiếp cận nhất có thể trên khắp thế giới.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr