Trader chuyên nghiệp đang cược tăng giá

Bất chấp Bitcoin điều chỉnh 14% từ ngày 20/7 đến ngày 26/7, các trader hàng đầu trên Binance, Huobi và OKEx đã tăng lệnh Long đòn bẩy. Nói chính xác hơn, Binance là sàn giao dịch duy nhất giảm nhẹ tỷ lệ long-to-short của các trader hàng đầu, chuyển từ 1,22 xuống 1,2.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr