Star Xu: OKX đã ra mắt trình duyệt BRC-20

Vào ngày 14 tháng 5, Xu Mingxing đã tweet rằng OKX đã ra mắt trình duyệt BRC-20 và hoan nghênh phản hồi của bạn. Được biết, người dùng có thể xem chi tiết mã thông báo BRC-20, chi tiết nắm giữ, chi tiết chuyển khoản và các dữ liệu khác. Theo các báo cáo trước đó, Xu Mingxing hôm qua cho biết OKX và ví ghi Bitcoin đối tác UniSatWallet cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng cho BRC-20 và ORC-20, bao gồm ví, thị trường, trao đổi thanh khoản và trình duyệt. Cho đến nay không có kế hoạch niêm yết các mã thông báo này trên OKX, nhưng quyết định niêm yết phụ thuộc vào sự phát triển của công nghệ, tính thanh khoản và cộng đồng và OKX sẽ tiếp tục theo dõi.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr