Cardano đạt được 2 cột mốc quan trọng này trước khi Hard Fork

Theo dữ liệu từ Cardano Blockchain Insights, có tổng cộng 3.105 hợp đồng thông minh dựa trên Plutus đã được triển khai trên mạng.

Tổng số ví ADA được ghi nhận là 3.502.565 vào ngày 3 tháng 8.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr