Cập nhật ETH view tuần tới 28/08 – 03/09.

Ethereum còn được quan tâm ở sự kiện The Merge trong tháng 9 và đặc biệt là sự kiện fork. Đánh giá thị trường vẫn còn 1 đợt sóng hồi.

Đây là dự báo của tuần tới:

Đây là tổng kết của tuần vừa qua:

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm