― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

Cập nhật ETH view tuần tới 28/08 – 03/09.

Ethereum còn được quan tâm ở sự kiện The Merge trong tháng 9 và đặc biệt là sự kiện fork. Đánh giá thị trường vẫn còn 1 đợt sóng hồi.

Đây là dự báo của tuần tới:

Đây là tổng kết của tuần vừa qua:

4h Bitcoin SMC Chart Update 18/05/2024

BTC hiện đang giao dịch ở mức 66.900. Chờ mua ở 66.000 - 65.000. Hoặc chờ break qua kháng cự 67.500 và chờ mua...

1D Ethereum Chart Update 17/05/2024

ETH hiện đang sideway trong khoảng 3.050 - 2.950, giao dịch ở mức 3.034. Mua ở giá hiện tại hoặc chờ mua ở 3.000...

4h Bitcoin SMC Chart Update 17/05/2024

BTC hiện đang sideway trong khoảng 64.800 – 65.800, giao dịch ở mức 65.400. Cần quan sát thêm để có vị thế tốt.Lưu ý:...
Mục lục