Khái niệm cơ bản Candlestick – Mô hình Nến

Biểu đồ Nến là một cách hiệu quả để hình dung biến động giá. Có hai dạng Nến cơ bản:

  • Bullish Candle – Nến Tăng: Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (thường là màu xanh lá cây hoặc màu trắng)
  • Bearish Candle – Nến Giảm: Khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (thường là màu đỏ hoặc đen)

Các thành phần của Nến

Có ba thành phần chính:

Upper Shadow – Bóng Nến Trên: Đường thẳng đứng giữa giá cao nhất trong ngày và đóng cửa (Nến tăng) hoặc mở (Nến giảm)

Real Body – Thân Nến: Sự khác biệt giữa mở và đóng, phần màu của Nến

Slower Shadow – Bóng Nến Dưới: Đường thẳng đứng giữa giá thấp nhất trong ngày và mở cửa (Nến tăng) hoặc đóng cửa (Nến giảm)

- Advertisement -

Bearish Engulfing Pattern – Mô hình nhận chìm suy giảm

Mô Hình Nhận Chìm Suy Giảm là một mẫu hình đảo chiều giảm giá, thường xảy ra ở phía trên của xu hướng tăng. Mô...

― Advertisement ―

spot_img