Khái niệm cơ bản Candlestick – Mô hình Nến

Biểu đồ Nến là một cách hiệu quả để hình dung biến động giá. Có hai dạng Nến cơ bản:

  • Bullish Candle – Nến Tăng: Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (thường là màu xanh lá cây hoặc màu trắng)
  • Bearish Candle – Nến Giảm: Khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (thường là màu đỏ hoặc đen)

Các thành phần của Nến

Có ba thành phần chính:

Upper Shadow – Bóng Nến Trên: Đường thẳng đứng giữa giá cao nhất trong ngày và đóng cửa (Nến tăng) hoặc mở (Nến giảm)

Real Body – Thân Nến: Sự khác biệt giữa mở và đóng, phần màu của Nến

Slower Shadow – Bóng Nến Dưới: Đường thẳng đứng giữa giá thấp nhất trong ngày và mở cửa (Nến tăng) hoặc đóng cửa (Nến giảm)

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm