Các cơ quan quản lý của EU sẽ khởi động các cuộc tham vấn MiCA từ tháng 7

Các cơ quan quản lý tài chính của EU sẽ khởi động quy trình tham vấn gồm 3 phần cho Khung thị trường tài sản tiền điện tử được thông qua gần đây, hoặc MiCA. Cơ quan quản lý cho biết từ tháng 7 năm 2023, gói tư vấn sẽ bao gồm các thủ tục ủy quyền, quản trị, xung đột lợi ích và xử lý khiếu nại của MiCA. Các biện pháp sẽ phải được Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu phê chuẩn. 

Gói tư vấn đầu tiên sẽ bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử của EU, cũng như các thủ tục xử lý khiếu nại và tiết lộ các xung đột lợi ích tiềm ẩn. Giai đoạn thứ hai, dự kiến ​​​​bắt đầu vào tháng 10, sẽ xem xét việc tiết lộ thông tin cho các nhà đầu tư, yêu cầu quản trị đối với các công ty tiền điện tử và “các số liệu về tính bền vững và tác động bất lợi của khí hậu”. Theo ESMA, các cuộc tham vấn cuối cùng, dự kiến ​​vào quý 1 năm 2024, có thể xem xét các quy tắc bảo vệ nhà đầu tư và chống lạm dụng thị trường. Khung MiCA đề xuất sẽ có hiệu lực đầy đủ trong khoảng 18 tháng, với tất cả các quy tắc sẽ có hiệu lực vào tháng 12 năm 2024.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr