CIA: Triều Tiên đang chuẩn bị cho những cuộc tấn công tiền điện tử tiếp theo

Cựu phân tích viên của CIA, ông Soo Kim cho rằng thị trường tiền điện tử rất màu mỡ và phù hợp đối với các hackers từ Triều Tiên bởi tính bảo mật chưa cao và tính phi tập trung chưa rõ ràng.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr