Hạ viện Hoa Kỳ sẽ tổ chức phiên điều trần về công nghệ Web3 và sổ cái phân tán


Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện Hoa Kỳ, Cathy McMorris Rodgers và Chủ tịch Nhóm Công nghệ, Dữ liệu và Thương mại sáng tạo, Gus Bilirakis đã thông báo rằng vào ngày 7 tháng 6 lúc 10:00 giờ đông Hoa Kỳ (tức 21:00 giờ Việt Nam ngày 7 tháng 6), sẽ tổ chức phiên điều trần “Xây dựng Blockchain: Khám phá các ứng dụng khác của công nghệ Web3 và sổ cái phân tán”, nhằm tăng cường “vị thế lãnh đạo” của Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ blockchain.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights