Các cổ phiếu liên quan đến blockchain của Mỹ đều tăng

Các cổ phiếu liên quan đến blockchain của Hoa Kỳ nhìn chung đều tăng, bao gồm:

· Cannan hôm nay tăng 15%;

· Bitdeer hôm nay tăng 6,1%

· MicroStrategy hôm nay tăng 5,4%;

· Coinbase tăng 5,4% ngày hôm nay.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr