BreederDAO đưa ra đề xuất BDIP-3 để giải quyết nội bộ

BreederDAO, một nền tảng về NFT, đã đưa ra đề xuất BDIP-3 để quản lý và thông qua các đề xuất cộng đồng bằng cách thành lập DAO. Trước đó, BreederDAO huy động thành công 10 triệu đô la trong vòng Series A trị do A16Z và Delphi Digital dẫn đầu, cùng sự tham gia của Hashed, com2us, Morningstar Ventures, Mechanism Capital, Sfermion, TheLAO và Emfarsis.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr