Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhCựu quan chức SEC: Nếu một đảng viên Đảng Cộng hòa được...

Cựu quan chức SEC: Nếu một đảng viên Đảng Cộng hòa được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ, chủ tịch SEC được bổ nhiệm ít nhất sẽ phê duyệt quỹ ETF Bitcoin giao ngay

Giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của SEC John Reed Stark cho biết trên mạng xã hội rằng cựu Tổng thống Trump phản đối mạnh mẽ Bitcoin và tiền điện tử, điều này đã được ghi chép đầy đủ. Tuy nhiên, cử tri về tiền điện tử có thể là những cử tri quan tâm đến một vấn đề duy nhất và là một nhóm cử tri mạnh mẽ và đam mê, vì vậy có lẽ cựu Tổng thống Trump sẽ thay đổi quan điểm của mình về tiền điện tử một cách đáng kể. (Cựu Tổng thống Trump dường như nắm giữ một lượng lớn tiền điện tử, theo nhiều báo cáo). Trong mọi trường hợp, nếu một đảng viên Đảng Cộng hòa được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ, thì chủ tịch SEC do Đảng Cộng hòa bổ nhiệm ít nhất sẽ phê duyệt quỹ ETF giao ngay Bitcoin và thậm chí có thể làm chậm đáng kể các nỗ lực thực thi liên quan đến tiền điện tử của SEC.