Bitcoin quay đầu giảm, các altcoins giảm theo

Trong 24H qua, giá BTC giảm hơn 3% giao dịch ở mức $20.500. Một số altcoins khác giao dịch trong vùng giá như sau:

ETH: $1.200

XRP: $0,32

ADA: $0,45

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr