Lorenzo Ra Mắt Sự Kiện Staking Trước Babylon Và Đồng Tổ Chức Gala Khai Thác Bitlayer

Lorenzo, dự án lớp tài chính thanh khoản Bitcoin, đã khởi động một sự kiện Staking trước cho Babylon và đồng tổ chức Gala khai thác Bitlayer cùng với Bitlayer, Bitsmiley, BitCow, Avalon Finance, Bitparty, Pell Network và Enzo Finance. Sự kiện diễn ra từ 21:00 ngày 27 tháng 5 đến 21:00 ngày 10 tháng 6 năm 2024 (giờ Việt Nam).

Chi tiết sự kiện:

 • Thời gian: 21:00 ngày 27 tháng 5 đến 21:00 ngày 10 tháng 6 năm 2024 (giờ Việt Nam)
 • Hoạt động:
  • Người dùng có thể thế chấp BTC trên trang sự kiện Staking trước Babylon để nhận stBTC.
  • Tất cả BTC mà Lorenzo nhận được sẽ được gửi đến Babylon càng sớm càng tốt sau khi ra mắt.
  • Lorenzo tham gia Staking vào Babylon với tư cách là đại lý và tiến độ Staking thực tế có thể được xác định bằng giới hạn Staking có thể có của Babylon.
 • Gala khai thác Bitlayer:
  • Người dùng có thể kết nối stBTC được tạo với Bitlayer.
  • Sử dụng stBTC để tham gia Staking, vay mượn và các hoạt động khác trên Chuỗi khác của dự án sinh thái Bitlayer.
  • Nhận phần thưởng chung từ Lorenzo, Bitlayer và các bên dự án hợp tác.
 • Khuyến khích:
  • Lorenzo đã thành lập ba nhóm khuyến khích và đưa ra nhiều chương trình khuyến khích cho người dùng tham gia Staking trước Babylon, kết nối stBTC với Bitlayer và tham gia vào các dự án sinh thái và dự án hợp tác khác của Lorenzo.
  • Người tham gia có thể nhận được phần thưởng lên đến 10x.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr