Binance sẽ triển khai chương trình khuyến mãi miễn phí cho các đơn đặt hàng TUSD đang chờ xử lý

Jinse Finance đã báo cáo rằng Binance đang giới thiệu phí đặt lệnh bằng 0 cho các cặp giao dịch ký quỹ và giao ngay TUSD. Nó cũng mở rộng phí giao dịch bằng 0 đối với các cặp giao dịch stablecoin USD cho tất cả các cặp giao dịch hiện có và mới, đồng thời mở rộng phí tạo lập thị trường bằng 0 cho BUSD thêm sáu tháng nữa. Điều đáng chú ý là các cặp giao dịch BTC/TUSD, TUSD/BUSD và TUSD/USDT cũng sẽ áp dụng phí tham gia bằng 0 trong thời gian khuyến mãi.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr