OKLink: Tổng thiệt hại do sự cố bảo mật trong tháng 4 khoảng 60 triệu USD, đã giảm so với tháng 3

Theo giám sát của nhóm bảo mật OKLink, các sự cố bảo mật vào tháng 4 năm 2023 đã gây thiệt hại tổng cộng khoảng 60 triệu đô la Mỹ, so với tháng trước, số tiền thiệt hại đã giảm, nhưng số lượng các sự cố bảo mật vẫn không thay đổi. Trong số đó, YearnFinance đã gây ra khoản lỗ hơn 10 triệu đô la Mỹ do cấu hình tham số không chính xác. Đồng thời, có một số lỗ hổng đã xuất hiện và chúng cũng xuất hiện trên chuỗi Arbitrum. 

Ngoài ra, số lượng RugPull vẫn không suy giảm. Các sự cố như lừa đảo trên mạng xã hội vẫn thường xuyên xảy ra, tài khoản bên dự án Twitter giả mạo và Discord chính thức bị tấn công và tung ra các liên kết lừa đảo xuất hiện vô tận. Nhóm bảo mật OKLink nhắc nhở rằng để ngăn các dự án trên chuỗi trở thành mục tiêu của những kẻ tấn công, các nhà phát triển cần thực hiện các hành động, chẳng hạn như triển khai các phương pháp hay nhất khi viết mã bảo mật, thường xuyên kiểm tra hợp đồng thông minh và các chương trình tiền thưởng lỗi. Ngoài ra, các nhà đầu tư và người dùng phải hành động thận trọng, nghiên cứu và phân tích rủi ro đầy đủ trước khi đầu tư vào các giao thức DeFi.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr