Binance Labs thông báo đầu tư vào BounceBit

Theo một thông báo chính thức, Binance Labs đã công bố đầu tư vào BounceBit để hỗ trợ việc tái cam kết Bitcoin và đổi mới CeDeFi.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr