Founder SKyBridge lạc quan về Bitcoin, Ethereum, Solana và Algorand

Cựu Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci, người sáng lập và đối tác quản lý của công ty đầu tư toàn cầu SkyBridge Capital rất tin tưởng vào sự phục hồi của Bitcoin, Ethereum, Solana và Algorand để dẫn dắt thị trường tăng giá trở lại.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr